De gezondheid van de wijngaard is afhankelijk van een goed uitgebalanceerde bodem. Het bewerken van de bodem moet de structuur en de vruchtbaarheid verbeteren om daarmee de wortelgroei van de wijnstok te bevorderen.

De wijnboer past het werk van de bodem aan aan de gesteldheid van de grond en de wijngaard. Aan de hand daarvan beslist hij of er wel of niet ondergroei gezaaid wordt.

Met hulp van specifieke machines, die aan de tractor gekoppeld worden, wordt het meest geschikte moment gekozen om de bodem te bewerken.


buttage

De buttage bestaat uit het ophogen van de aarde tegen de wijnstokken aan.  Dit wordt gedaan bij de jonge planten om de wortelgroei te bevorderen en hiermee ook de groei van de wijnstok. De plant is op deze manier ook beter beschermd tegen de kou.

Aan het eind van de winter heeft de vorst de aarde onder de wijnstokken mul gemaakt.


GECONTROLEERDE ONDERGROEI

de vegetale begroeiing is goed voor :

 

- de structuur van de grond, die op een natuurlijke manier los blijft waardoor de stabiliteit van de grond verbeterd

- het stimuleren van de biologische activiteit

- het verbeteren van de penetratiecapaciteit van het water in de bodem waardoor runoff en erosie beperkt worden

PERMANENTE ONDERGROEI

De ondergroei absorbeert water en stikstof, waardoor de wijngaard iets aan kracht verliest en we het rendement kunnen verminderen.

PLANTAARDIGE BEMESTING

Groenbesmesters zijn plantensoorten die gezaaid worden om de vruchtbaarheid van de grond te verbeteren.

De biologische activiteit van de bodem wordt tijdens de groei van de gewassen, en vooral tijdens het onderwerken op een snelle en intensieve manier verbeterd.MECHANISCHE ONKRUIDVERWIJDERING

Het belang van mechanische onkruidverwijdering is dat het bodemleven erdoor gestimuleerd wordt.

TUSSEN DE RIJEN

 

De schoffelmachine heeft messen van 50 tot 60 cm lang, die de bovenlaag van de aarde onder de wijnstok losmaken.

 

Deze messen snijden het onkruid bij de wortels af zodat het opdroogt. De aarde wordt losgewerkt waardoor de wortels beter te scheiden zijn van de grond.

 

De foto's zijn in het begin van de lente gemaakt op een perceel jonge wijngaard die voor de winter een buttage onderging. De aarde wordt hier weer teruggeploegd naar het midden van de rang. De grond is mul door de vorst waardoor het werk makkelijker is.


TUSSEN DE WIJNSTOKKEN

Het belang van een mechanische onkruidverwijdering is dat het het vermenigvuldigen van de micro-organismen in de bodem bevordert.

Dit deel van de vertaling is nog niet klaar ... we vragen om een paar maanden geduld ...

 
MESTVERSPREIDING

De wijngaard neemt genoegen met een niet zo vruchtbare bodem. Toevoeging van organische stoffen verbeterd echter de bodemstructuur en versterkt de druivenplanten omdat water en stikstof beter circuleren.

 

Toevoeging van organisch materiaal is de basis van de voeding van de wijngaard. We proberen daarvoor in te schatten hoe krachtig de wijngaard is en hoeveel productie potentieel een perceel heeft. Verder letten we op ziekteverschijnselen. Daarvoor is veld observatie onmisbaar. 

De bodem is belangrijk, daar zijn we het over eens !

Maar waaruit bestaat het overige werk in de wijngaard  ?