Notre équipe est composée de 9 personnes avec Alexis et Clément, nos apprentis.

Ons team bestaat uit 9 mensen, waaronder Alexis en Clément, onze leerlingen.


denis

Werk is voor Denis een belangrijk onderdeel van zijn leven,  zoals dat ook voor zijn ouders het geval was.

Hij studeerde aan een wijnvakschool  gestudeerd en voegde zich in 1986 bij het familiebedrijf.

Hij begon meteen met het ontwikkelen van de commercialisatie in flessen. Hij is vaak met veel plezier onderweg, in Frankrijk en in Noord-Europa om de klanten te leveren. Hij spreekt vloeiend duits en kan zich goed redden in het nederlands en engels.

Sébastien

Sébastien is al sinds zijn kindertijd gepassioneerd door de wijnbouw. In zijn vrije tijd was hij altijd op het wijndomein te vinden, en natuurlijk deed hij een gerichte studie in de wijnbouw.

Toen hij het aandurfde zijn vertrouwde geboortedorp Valvignères te verlaten, was dat om zijn wijnkennis te versterken en in de wijngaarden van Australië en Nieuw Zeeland te gaan werken.

In 2005 heeft Sébastien zich bij de Mas d'Intras aangesloten.  Hij heeft houdt zich bezig met de wijngaard en de wijnkelder.

 
Seb

Sébastien heeft zich in het voorjaar van 2019 bij het team gevoegd.

Hij komt uit de Loire Vallei, waar hij veel ervaring heeft opgedaan in het werk in de wijngaard.

Hij is onze tractorist, kelderwerker en de rechterhand van Séb in de wijngaard en in de kelder.


Ida

Ida werkt sinds 2003 bij ons. Ze ontvangt de klanten in de proefkelder, doet het dagelijkse werk op kantoor en onderhoudt het contact met de klanten. Ze bereidt de bestellingen voor, en let erop dat de leveringen van Denis goed verlopen. Ze doet het vertaalwerk, en de rondleidingen in frans, duits, nederlands en engels.

Clément

Clément, 16 ans, est en première bac pro au lycée viticole d'Orange. Il est en apprentissage pour 2 ans au Mas d'Intras.

Clément, 16 jaar, zit in het eerste jaar van zijn beroepsbaccalaureaat aan het Lycée Viticole in Orange. Hij volgt een 2-jarige stage bij Mas d'Intras.


Alexis

Alexis est le fils ainé de Marie-Julienne et Sébastien. Il est en deuxième année d'apprentissage au domaine familial et il passera son bac pro cette année.

Alexis is de oudste zoon van Marie-Julienne en Sébastien. Hij zit in zijn tweede leerjaar op het familielandgoed en zal dit jaar zijn 'bac pro' afleggen.


Sonia

Sinds 2014, doet Sonia de administratie 2 dagen per week. U kunt haar af en toe ook in de proefkelder tegenkomen.

Jonathan

Jonathan travaille 6 mois par an au Mas d'Intras. Il est notre employé multi-fonctions, très doué pour les travaux manuels comme la maçonnerie, la vigne, la cave. Il aide aussi à la mise en bouteilles et aux livraisons.

Jonathan werkt 6 maanden per jaar op Mas d'Intras. Hij is onze multifunctionele werknemer, erg goed in handwerk zoals metselen, wijngaardwerk en kelderwerk. Hij helpt ook bij het bottelen en de leveringen.


Marie-Julienne

Op kantoor bereidt Marie-Julienne  de leveringstournees van Denis voor. Ze is ook vaak in de proefkelder te vinden, helpt in de wijngaard en in de wijnkelder bij de bottelingen. 

 

 Het bewerken van de bodem is van uiterst belang voor gezonde wijnplanten ...